Sammy Baloji. Other Tales 15 februari – 24 maj 2020 Lunds konsthall

Vernissage fredagen den 14 februari kl. 18–20 Other Tales (Andra berättelser) är Sammy Balojis första separatutställning i både Sverige och Danmark, med Matteo Lucchetti som kurator. Den ger oss möjlighet att genom Balojis verk föra ett djupare samtal om koloniala åtbörder…