HISTORIA

Skådebanan började som ett teaterföretag 1910. Syftet med teaterverksamheten var folkbildning och man ville arbeta utåtriktat så att även människor som i vardagen inte kom i kontakt med teater skulle få möjlighet att se teater. Under de första åren var bland annat Anna Branting, Hjalmar Branting och August Strindberg på olika sätt engagerade i verksamheten.

Under 1970-talet bildades regionala Skådebanor runt om i landet. Efterhand har Skådebanornas verksamhet vidgats till att omfatta de flesta delar av kulturlivet och inte bara teater. Skådebanor finns idag i Norrbotten, Dalarna, Västmanland, Stockholm, Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Idag är de regionala Skådebanorna självständiga verksamheter, alla med uppdrag från Statens Kulturråd, några dessutom från respektive landsting/region. Några av dem sökt nya vägar för att vidga deltagandet i kulturlivet, bland annat genom att utveckla arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater också musik, dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet.
Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.
Många olika folkrörelser är medlemmar i dom regionala skådebanorna. Det är studieförbund, politiska och fackliga organisationer, invandrarföreningar och handikapprörelser.

För att kunna nå ut med ett intressant och engagerande kulturbudskap bedrivs ett nära samarbete med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Målet är folkbildning. Folkbildning är ansvar.

%d bloggare gillar detta: