Medlemsavgifter

Facklig organisation med fler än 200 medlemmar

1500 kr per kalenderår

Facklig organisation – Avdelning färre än 200 medlemmar 

 

Sektioner och Arbetsplatsklubbar

300 kr per kalenderår

Företag och arbetsplats

700 kr per kalenderår

Ideella och idéburna föreningar

300 kr per kalenderår

Enskilda medlemmar

200 kr per kalenderår 

  • Medlemsorganisationer kan utse 6 ombud, för ytterligare ombud 100 kronor/ombud
  • Fackliga organisationer kan utse 6 ombud, för ytterligare ombud 100 kronor/ombud
  • Företag och arbetsplatser kan utse 6 ombud, för ytterligare ombud 100 kronor/ombud
  • Föreningar och Enskilda kan utse 1 ombud

 

Medlemsavgiften sätts in via BG: 760 – 6429