PROJEKT

Skådebanan samarbetar med organisationer som
värnar om de som står längst ifrån kulturen och
som ser den som en läkande och utvecklande kraft

 

FontänhusetLund2
Fontänhusen i Skåne
Skådebanan har ett nära och bra samarbete med Fontänhusverksamheten i Skåne och deras medlemmar. I samarbetets nav finns en kulturgrupp med representanter ifrån respektive Fontänhus och Skådebanan

Kulturgruppen har bl.a. lett fram till ”kulturdejter” som går ut på att resp.
fontänhus planerar upp vars ett kulturarrangemang där man bjuder in de andra fontänhusen att gästmedverka, och som publik. Första Kulturdejten arrangerade
Lunds Fontänhus tisdagen den 30/10 med temat skratt, ångest och varm choklad.
Det kulturella innehållet bestod i poesi, berättelse, sketcher, allsång, teckning och porträttmålning.
Ett musikband har bildats ständigt i jour att rycka ut för att sprida kulturella insatser. Bandets namn är Kultur Akuten. Vi har även arbetat fram ett 3 dagars kulturläger i juni 2019. Med aktiviteter såsom: Dramaövningar, musik, afrikanska trummor och dans.
Planering och förberedelse kring att starta upp en skrivarverkstad på Fontänhusen kommer även att äga rum på lägret.
Vi har också erbjudit ett flertal kulturaktiviteter för deras medlemmar under året och
erbjudit genrepsbiljetter till olika teater. och dansföreställningar. Fortsättning följer!

rättspsyk9
rättspsyk3

Rättspsykiatriskt Centrum
Skådebanan Södra regionen har fått igenom en projektansökan ifrån Region i Skåne att
genomföra ett kulturprojekt tillsammans med Rättspsykiatriska kliniken i Trelleborg.
Kulturprojektet påbörjades i Oktober 2018 och kommer att fortsätta i 2019.
Projektets namn är ”Rum för musik”
Målet för projektet är att personal från Rättspyk Trelleborg tillsammans med personal från Skådebanan ska kunna implementera detta musikrums alla möjligheter i de intagnas utbud av aktiviteter såsom:
Spela i grupp, spela enskilt instrument, sätta upp en konsert,för andra patienter och
anhöriga, ljudinspelning i en mjukvarubaserad inspelningsmiljö, skriva låtar, producera
musik, beats, samplingar, lyssna och prata musik och lyrik, ”musikhäng” där patienterna på ett förutsättningslöst och intuitivt sätt kan välja att vara delaktiga genom att spela/sjunga med, eller välja musik, detta kopplat till anstaltens säkerhetsnivå och de föreskrifter som
gäller för användande av verktyg av olika slag.
Syftet är att kunna möta patienterna utifrån deras intresse i form av skapande, musik,
texter/lyrik.
Projektet är även anpassat/planerat mot en generation som har ett betydligt närmare
förhållande/större förtrogenhet till elektroniskt uttryck/utrustning. Därför är en viktig del i projektet att kunna erbjuda personal-internutbildning på musikrummet och utrustning.
Efter projektets tid vidmakthålla intresse, kunskap och aktivitet hos personal och patienter.
Kunna erbjuda internerna fortsatt musikalisk/kulturell likvärdig sysselsättning/alternativ (även
en nyutveckling med nya premisser) efter frigång genom Fontänhusorganisationen i
samarbete med Skådebanan.

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)
KRIS är en ideell förening där före detta kriminella
och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi inspirerar deras medlemmar
att ta del av kulturen, bl.a. genom att erbjuda dem genrepsbiljetter.
Vi har arbetat med KRIS för att start upp musikverksamhet i samarbete med ett
bildningsförbund1 gång i veckan med start april 2019. Vi planerar även för att starta upp
en spegelverksamhet för ”Rum för musik” en fortsättningsverksamhet för interner efter
frigång

Kulturprojekt inom kriminalvården
Riksskådebanan kommer att tillsammans med Kriminalvården göra en riksomfattande
projektbeskrivning och en budget, och därpå en ansökan till (i första hand) Arvsfonden.
Tanken är att Riksskådebanan blir projektägare, och skapar finansiering, men att de
regionala Skådebanorna gör det konkreta arbetet. Helheten blir alltså ett antal delprojekt, som vart och ett är ett samarbete mellan Riksskådebanan och en regional skådebana.
Under 2018 har det förts ett kontinuerligt arbete med att göra detta projekt genomförbart i Skåne.
Fler projekt är på gång och som snart kommer att dyka upp här på hemsidan.

 

%d bloggare gillar detta: