PROJEKT

Skådebanan samarbetar med organisationer som
värnar om de som står längst ifrån kulturen och
som ser den som en läkande och utvecklande kraft

Intentionen är att utöka och utveckla samarbetet med
Fontänhuset och deras medlemmar, samt att se över
resurser för att starta upp kreativa och
skapande projekt.

FontänhusetLund2
Här är vi på Möte med Lunds Fontänhus.

 

Vårt samarbete med Skånska Rättspsykiatrin har blivit
ett efterfrågat och uppskattat.inslag där vårdtagarna får möjlighet
att skapa utlopp för känslor, bearbeta erfarenheter och ta del av
aktuella ämnen genom kulturen.

rättspsyk3

rättspsyk9

I samverkan med Rättspsyk i Trelleborg håller
vi på att bygga upp en musikverksamhet
med sikte på hösten 2018.

 

Skådebanans med sitt nätverk och upparbetade förtroende
fått ett mycket gott samarbete med Handikappföreningarnas
samarbetsorganisation
. Detta har skapat förutsättningar för
att det finns dialog och samarbete mellan handikapporganisationerna och kulturarrangörer
vilket är viktigt för att öka den fysiska tillgängligheten i kulturen.

 

På flera håll i den skånska missbruksvården har Skådebanan
tillsammans med vårdgivarna fått rutin på konceptet ”kulturträffar”
som stärker självkänslan hos vårdtagarna och ger dem nya arenor
för uttryck och bearbetning.
Genom samarbetet med oss får missbruksvården
tillgång till olika former av kultur.

Kultur för seniorer. Musikprojekt att relatera musiken
till minnen och känslor. Passivt och aktivt.

Fler projekt är på gång och som snart kommer att dyka upp här på hemsidan.